Udsat miljø

Beregning af levetiden på bygningsdele udarbejdes bl.a. på baggrund af, hvilket miljø bygningen befinder sig i. Er bygningen placeret i et særligt udsat miljø, kan forsikringsselskabet forhøje værdiforringelsen som følge af nedsat levetid.

Værdiforringelse beregnes af taksator.

Se også "Værdiforringelse".