Container

Der ydes ikke erstatning for skader på campingvogne, trailere, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri, da disse er undtaget fra erstatning efter negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 12. Hvis en (eller flere) containere bruges til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, så dækkes skader dog på denne og løsøre placeret heri.

Se "Motorkøretøj", "Negativlisten" og "Forsikringsordninger".