BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Det bliver registreret i BBR, at der har været skader som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, eller tørke, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og påbegyndt udbetaling heraf. Registrering sker på én bygning på ejendommens matrikel, typisk Bygning 1, men gælder for alle bygninger på den pågældende matrikel, der dækkes af brandforsikringspolicen.

Man kan helt frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden at der sker registrering i BBR.

Registrering kan ses i BBR-registeret