Øvrige nyheder

STORMRÅDET: Stormflodsområdet efter stormen Malik er udvidet

Stormrådet har i dag afgjort, at Kerteminde Fjord og Kertinge Nor også er en del af stormflodsområdet efter stormen Malik den 30. januar 2022.

Baggrunden for udvidelsen af stormflodsområdet er placeringen af vandstandsmåleren i Kerteminde Havn. Placeringen af vandstandsmåleren på havneindsejlingens nordside betyder ifølge Stormrådets praksis, at Kerteminde Fjord og Kertinge Nor også udgør et stormflodsområde, da dette område er placeret mellem den målestation, der har målt mere end en 20-års hændelse og den første målestation (Kerteminde Havn), som har målt mindre end en 20-års hændelse.

Stormrådets afgørelse betyder, at også de skaderamte i det tilføjede område har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. En eventuel ansøgning om erstatning skal ske senest den 18. maj 2022.

Stormrådet har nu afgjort, at stormflodsområdet for stormfloden stormen Malik den 30. januar 2022 omfatter følgende geografiske områder (se også vedlagte kort):

  • Mellem Juelsminde Havn og Kolding Havn
  • Mellem Bogense Havn og Assens Havn
  • Mellem Kerteminde Havn og Fåborg Havn, inklusive Kerteminde Fjord og Kertinge Nor
  • Mellem Hornbæk og Havnebyen på Sjællands Odde, inklusive Roskilde Fjord og Isefjord

Se kort over de berørte områder. 

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Det er Stormrådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 1. april 2022 (senest den 20. maj 2022 for Kerteminde Fjord og Kertinge Nor). Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

FAKTA: Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet TÆNK. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag. 

Lov om stormflod og stormfald.

Pressekontakt:

Stormrådets pressesekretariat tlf. 41 71 50 98