Naturskade

Stormflod i Danmark - hvad skal du gøre?

Oversvømmelse efter ekstrem høj vandstand kaldes stormflod. Det er Naturskaderådet (tidligere Stormrådet), der afgør, om der er tale om stormflod. Læs mere om stormflod og om, hvordan du er stillet i tilfælde af skade efter stormflod.

Er du i tvivl om anmeldelse af skader efter stormflod? Kontakt dit forsikringsselskab

www.stormbasen.dk kan du selv anmelde skader efter weekendens stormflod.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde formularen, er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte. 

Anmeld skade efter stormflod på stormbasen.dk

Vil du vide mere?

Naturskaderådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år (til dagligt omtalt som en ”20 års-hændelse”).

Man kan se i Kystdirektoratets højvandsstatistik, hvor høj vandstanden skal være i det område, man bor i, før der er tale om en 20 års-hændelse.

Når Kystdirektoratet sammen med DMI har konstateret, at der har været en 20 års-hændelse på en bestemt kyststrækning, modtager Naturskaderådet en udtalelse om det fra Kystdirektoratet. Udtalelsen udgør grundlaget for Naturskaderådets erklæring af stormflod. Erklæring af stormflod sker så hurtigt som muligt.

Naturskaderådet kan erklære stormflod, når højvandet er begyndt at trække sig tilbage, og de nødvendige data fra målestationer i områder med forhøjet vandstand er indsamlet og efterprøvet. Dette sker dette dagen efter, at højvandet har toppet, og Naturskaderådet kan i praksis erklære stormflod helt ned til ca. 6 timer efter, at Kystdirektoratet har leveret en udtalelse om stormflod.

Når Naturskaderådet erklærer stormflod efter en højvandshændelse, sker det for enkelte, afgrænsede kyststrækninger. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at det netop er den lokale vandstand, der afgør hændelsens sjældenhed.

Gå til Kystdirektoratets højvandsstatistik

DMI varetager beredskab for både den generelle- og lokale varsling om farligt vejr, herunder stormflod.

Gå til varsler fra DMI

Gå til prognoser for vandstand

Gå til generel temaside om stormflod 

Alle forsikringstagere med en brandforsikring er med til at finansiere stormflods- og oversvømmelsespuljen gennem en afgift på de bygnings- og løsørepolicer, der dækker brandskader.

Afgiften til denne pulje består af en fast andel på 30 kr. pr. police samt et tillæg på 20 kr., så længe puljen trækker på garanti stillet til rådighed af staten, og puljen har en egenkapital under 500 mio. kr.

Stormfaldspuljen er ligeledes finansieret ved en afgift på bygnings- og løsørepolicer. Afgiften for denne ordning er på 10 kr. pr police.

Læs mere under 'Naturskadeafgift'

I vores FAQ kan du finde svarene på en lang række spørgsmål, der ofte bliver stillet i forbindelse med naturskader, herunder stormflod.

Se typiske spørgsmål og svar

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat

Pressetelefonen

Hvis du er journalist og har brug for at kontakte Naturskaderådet, kan du ringe eller sms'e til pressetelefonen på 41 71 50 98. Du kan også sende en mail.

SEND EN MAIL TIL NATURSKADERÅDET