Øvrige nyheder

Ny tørkeskadeordning træder i kraft i dag

I dag træder en ny tørkeskadeordning i kraft. Det betyder, at det bliver muligt at få erstatning for bygningsskader, hvis de er forårsaget af langvarig tørke i undergrunden. Samtidig ændrer Stormrådet navn til Naturskaderådet.

Fremover kan det udløse erstatning, hvis et hus får alvorlige sætningsskader og revner som følge af langvarig tørke i undergrunden. Det betyder, at bygningsskader, som nogle af dem, der opstod efter den langvarige og hårde tørke i 2018, fremover vil kunne erstattes gennem forsikringsselskaberne.

Det vil være Naturskaderådet, som afgør, om der har været tale om tørke. Det vil ske på baggrund af en uvildig undersøgelse af forholdene på et skadested, og det vil være særlige vurderingseksperter, der foretager undersøgelserne. Undersøgelsen igangsættes af det forsikringsselskab, som har modtaget en anmeldelse om en tørkeskade i Stormbasen.

Tørkeskadeordningen dækker kun skader, som ikke er omfattet af en almindelig forsikring – uanset om man har tegnet denne forsikring for sin ejendom eller ej. Mindre skader som ubetydelige revner vil ikke kunne erstattes med denne ordning.

Naturskaderådet, som tidligere hed Stormrådet, er et uafhængigt råd. Det består af otte medlemmer, tre sagkyndige samt et sekretariat. Naturskaderådet administrerer lovgivningen om fire typer naturkatastrofer; stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, stormfald og tørkeskader. Naturskaderådet fører desuden tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af disse typer sager.

Læs den nye bekendtgørelse om erstatning for skader som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søger og tørke her

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Naturskaderådets pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.