Øvrige nyheder

Naturskaderådet: Oversvømmelser efter torsdagens regn- og snevejr kan anmeldes i Naturskadebasen

Det voldsomme vejr i går og i nat har medført høj vandstand i en række søer og åer. Det har resulteret i oversvømmelser af ejendomme flere steder. Kan du ikke få dækket skader på din ejendom af dit forsikringsselskab, kan du anmelde dem i Naturskadebasen og få erstatning fra oversvømmelsesordningen.

De seneste dages voldsomme regn- og snevejr har skabt oversvømmelser flere steder i landet, blandt andet er vandstanden i vandløb og søer steget voldsomt, og flere steder er de gået over deres breder.

Hvis du har fået skader på dit hus på grund af høj vandstand i vandløbene, så skal du i første omgang kontakte dit forsikringsselskab, som kan fortælle dig, om du er dækket af din egen forsikring. Er du ikke det, så kan du anmelde en eventuel skade i Naturskadebasen, så du kan få erstatning fra den såkaldte oversvømmelsesordning.

Bemærk, at det kun er oversvømmelse fra vandløb og søer, som erstattes gennem oversvømmelsesordningen. Hvis en oversvømmelse skyldes, at regnvand er løbet direkte ind i dit hus, er der tale om en forsikringsskade, som du skal tale med dit forsikringsselskab om.

Sådan anmelder du en naturskade

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

I forbindelse med oversvømmelser skal der ikke erklæres stormflod, for at skaderne eventuelt kan dækkes af Naturskadeordningen.

Fakta om oversvømmelsesordningen

  • Skader efter oversvømmelser skal anmeldes i Naturskadebasen (stormbasen.dk).
  • Naturskaderådet træffer derefter afgørelse om, hvorvidt der har været oversvømmelse fra vandløb eller sø på baggrund af den konkrete anmeldelse.
  • Afgørelsen træffes af Naturskaderådet efter udtalelse fra Miljøstyrelsen.
  • Afgør Naturskaderådet, at en skade er berettiget til erstatning, viderebehandles sagen af det forsikringsselskab, hvor det skadede er brandforsikret.
  • Forsikringsselskabet afgør også størrelsen af en evt. erstatning.
  • Oversvømmelsesordningen omfatter både private og erhvervsejendomme, som er brandforsikret.


Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98.