Truck

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes erstatning for skader på trucks, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre.

Det kræver dog, at den er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se også "Brandforsikring" og "Løsøre".