Traktor

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der kan ydes erstatning for skader på en traktor, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre. Det kræves dog, at traktoren er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring. 

Se også "Brandforsikring" og "Løsøre".