Timeløn

I tilfælde, hvor ansatte i en virksomhed har brugt tid på oprydning og rengøring efter stormflod, oversvømmelse eller tørke, erstattes timelønnen (nettolønnen inkl. sociale ydelser) for de pågældende medarbejderes arbejdsindsats.

Der sker ikke identifikation mellem skadelidte og skadelidtes erhvervsvirksomhed. Dvs. i tilfælde, hvor skadelidte og håndværkeren, som udfører håndværksarbejdet, er samme person, fastsættes erstatning efter de normale regler - enten som "eget arbejde" eller efter normale håndværkspriser.

Se også "Eget arbejde".