Sekretariat for Naturskaderådet

Den daglige administration af stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningen varetages af Naturskaderådet med bistand fra et sekretariat, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sekretariatet forbereder endvidere Naturskaderådets afgørelser i klagesager og tilsynssager.

Se også "Klage".