Overdragelse af erstatning

Det er muligt at overdrage erstatning til en anden. Dette kaldes også transport. Forsikringsselskabet skal modtage en skriftlig erklæring fra skadelidte, hvor det skal fremgå, at erstatningen kan udbetales til en anden end skadelidte.

Skadelidte kan i forbindelse med salg af sin ejendom videreoverdrage sin ret til erstatning. Det er dog en betingelse, at dette fremgår af købsaftalen eller anden lignende aftale.