Konkurrerende skadesårsager

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

I nogle sager kan der være tale om konkurrerende skadesårsager. Det betyder, at der er ud over vand fra havet eller fra et vandløb eller en sø, er andre, samtidige årsager til en oversvømmelse. For eksempel kan der ske opstuvning af kloakvand samtidig med en oversvømmelse fra stormflod eller fra et vandløb eller en sø.

Hvis en skade er omfattet af både af en forsikring (fx opstuvning af kloakvand) og af stormflods- oversvømmelses- og tørkeordningen, dækkes skaden af forsikringen, med mindre det kan fastslås, hvilke dele af skaden, der stammer fra det opstuvede kloakvand, og hvilke dele der stammer fra stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Hvis en opdeling kan finde sted, dækkes skaden både af forsikring og af stormflods- og oversvømmelsesordningen med den andel, der kan henføres til skadesårsagen. Det er op til taksator at vurdere skadeårsagen.

Hvis en skade skyldes forhold, der ikke er omfattet af en forsikring (fx overfladisk afstrømning, der ikke stammer fra et skybrud) og samtidig af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, dækkes skaden af stormflods- oversvømmelses- og tørkeordningen.

Det er op til forsikringsselskabet at afgøre, i hvilket omfang en skade er dækket af forsikringen og/eller er omfattet af stormflods- oversvømmelses- og tørkeordningen.

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod".