Kloakvand

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes ikke erstatning for skader forårsaget af opstuvning af kloakvand, uanset om opstuvningen skyldes stormflod eller ekstrem høj vandstand i vandløb eller søer. Opstuvet kloakvand vil normalt være dækket af en forsikring.

Det er op til taksator at vurdere skadesårsagen, og herefter vil forsikringsselskabet afgøre, om skadelidte er berettiget til erstatning.

Naturskaderådet har udgivet nedenstående notat, der beskriver, hvorfor vand fra kloakker ikke er omfattet af stormflods- oversvømmelses- og tørkeordningen:

Notat om anvendelsesområdet for stormflods- og oversvømmelsesordningen ift. vand fra kloakker, 2020 (PDF)

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Forsikring" og "Konkurrerende skadesårsager".