Klage

Skadelidte kan klage til Naturskaderådets over forsikringsselskabets afgørelser i stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager.

Det er en betingelse, at skadelidte først skriftligt har henvendt sig til forsikringsselskabet og forsøgt at få afgørelsen ændret.

Skadelidte kan klage ved at udfylde og indsende et klageskema til Naturskaderådet med relevante bilag. Klageskemaet kan findes her.

Naturskaderådet skal have modtaget klagen senest 8 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet sin endelige afgørelse.