Kælder og rum under terræn (løsøre)

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader.

Der ydes som hovedregel ikke erstatning for løsøre i kældre og i rum under terræn. Dette gælder også for løsøre anbragt i den del af et kælderrum, der er over terræn. Dog ydes der erstatning i de tilfælde, hvor kælderen eller rummet under terræn er godkendt til og konkret anvendes som beboelse. Der kan i disse tilfælde maksimalt ydes erstatning på 120.000 kr. for ødelagt løsøre (indeksreguleret).

I vurderingen af, om der er tale om en kælder eller rum under terræn, lægges der vægt på, om gulvniveauet i husets nederste etage ligger under det lavstliggende terræn på grunden.

Se også "Løsøre" og "Negativlisten".