Hårde hvidevarer

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes erstatning for skader på hårde hvidevarer.

Er de beskadigede hårde hvidevarer installeret i en kælder eller andet rum under terræn, kan der ydes erstatning, hvis de tilhører ejendommens ejer, er installeret og naturligt indgår som en integreret del af bygningen samt er omfattet af en brandforsikring.

Hvis beskadigede hårde hvidevarer placeret i en kælder eller rum under terræn ikke er tilsluttet eller ikke tilhører ejendommens ejer, betragtes de som løsøre og erstattes kun, hvis de er placeret i et rum, der er godkendt til og anvendes som beboelse.

Se også "Afskrivningstabel", "Løsøre" og "Negativlisten".