Dyr

Stormflods- og oversvømmelsesordningen yder kun erstatning for skader på dyr, der opdrættes i dambrug. Dambruget skal være omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring for at kunne få erstatning fra Naturskaderådet. Der ydes ikke erstatning for andre dyr, jf. naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 16.

Se også "Brandforsikring"