Bro

Der ydes ikke erstatning for skader på broer, herunder anløbsbroer og bådebroer, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se også "Negativlisten"