Beskatning af eget arbejde

Eget arbejde beskattes ikke. Eget arbejde er i hovedsagen rengøring og oprydning efter stormflod og efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Se "Eget arbejde".