Hvad er oversvømmelse fra vandløb og søer?

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i de pågældende vandløb og søer. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i de pågældende vandløb og søer. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år. Det er Miljøstyrelsen, der på baggrund af data fra målestationer, nedbørsdata og observationer på stedet vurderer sjældenheden af vandstanden ved en oversvømmelse fra vandløb eller søer